Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
omakoti kartonkijateastia

Separat insalming av kartong

I höghus och radhus används förutom kartongkärl som kan flyttas för hand även bl.a. rullpallar och underjordsbehållare.

På fastigheternas avfallskärl måste vardera avfallstyp märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Den riktgivande färgen på kartongkärlet är blå.

Kartongkärlen ska placeras så att de enkelt kan flyttas/tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av kartongkärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket kartongavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska kartongavfallskärlen tömmas med minst 12 veckors intervall.

Tömningspriset varierar efter kärlets volym. 

Sköljning av kärl för kartongavfall

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Kartongavfallskärlet ska tvättas minst en gång om året. Rosk’n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till kartonginsamlingen. Tvätten ingår i tömningspriset.

Föreskrifter som berör insamlingen av kartong

Skyldigheten att ha särskilda kärl för sortering och separat insamling av kartong gäller bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter. Även mindre fastigheter kan ansluta sig till kartonginsamlingen genom att avtala om detta med Rosk’n Roll.

Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Bestämmelserna om sortering av kartong finns i avfallshanteringsbestämmelserna.