Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Ge och ta

Återanvändningscontainrar på avfallsstationerna på Domargårds avfallscentral i Borgå och Munka avfallscentral i Lojo.

Förläng sakernas livslängd och minska miljöpåverkan! 

I Ge och ta -containrarna kan du lämna hela och användbara saker (inte kläder eller elapparater). 

För de saker du lämnar i containern betalar du den normala mottagningsavgiften för avfallet. 

Du kan även fritt ta saker för eget bruk från containern. 

 

Så här fungerar ge och ta -containern:  

  • Avfallsstationsskötaren kontrollerar vilka saker kunden kan lämna i containern. Tillståndet ges tillika som lasten kontrolleras.
  • Sakerna som lämnas i containerna ska vara hela och trygga att återanvända som sådana. Till containern tas inte småsaker emot. Kläder styrs till UFF lådan. 
  • Kunden betalar den normala mottagningsavgiften för avfall (enligt avfallsslag) för de saker som lämnas i containern.  
  • Det är frivilligt för kunden att lämna sakerna i Ge och ta -containern. 
  • Kunden kan fritt ta vilka saker som helst från containern för eget bruk. 
  • Kunden kan hämta saker från containern utan att ha avfall med sig till avfallsstationen. Kunden ska ändå alltid gå via mottagningen. 
  • Ge och ta-containrarna finns på avfallsstationerna på  Domargårds avfallscentral i Borgå (Ritabackavägen 20) och Munka avfallscentral i Lojo (Munkabacken 51).