Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Farligt avfall

Farligt avfall är ämnen som är farliga för hälsan eller miljön. Redan små mängder farligt avfall kan orsaka fara eller olägenhet. Därför är det viktigt att komma med allt farligt avfall till insamlingen så att de behandlas säkert.

Du känner igen en förpackning som innehåller farligt avfall på varningssymbolen på sidan av förpackningen. Symbolen anger kemikaliens farliga egenskaper.

Vaaralliset jatteet

 

 Exempel på farligt avfall i hemmet:

 • spillolja, oljefilter och övrigt oljigt avfall
 • batterier och batterivätska i fordon
 • växtskydds- och bekämpningsmedel, råttgift
 • lösningsmedel
 • målarfärg, lim och lack samt träskyddskemikalier
 • batterier
 • tvätt- och rengöringsmedel
 • kylar- och bromsvätskor.

Minneslista för dem som kommer med farligt avfall:

 • Håll farligt avfall skilt från övrigt avfall.
 • Blanda inte olika typer av farligt avfall med varandra.
 • Förvara farligt avfall i originalförpackning eller märk förpackningarna tydligt. Förpacka avfallet tätt.
 • Se till att förpackningarna hålls hela under transport.
 • Tomma förpackningar är inte farligt avfall. Till exempel ska en tom burk med målarfärg lämnas in till metallinsamlingen.

Se det närmaste mottagningsstället för farligt avfall

Lassila & Tikanoja hämtar partier på över 800 liter spillolja avgiftsfritt. Ta kontakt och kom överens om avhämtning, tfn 010 636 6031, oil@lassila-tikanoja.fi.

Företags farligt avfall