Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Rosk’n Roll Oy Ab som sponsor

Rosk’n Roll är kommunalt ägd, icke-vinstdrivande avfallshanteringsbolag. Företaget har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna.

Om bolagets verksamhet resulterar i en vinst, används den i första hand för att utveckla avfallshanteringssystemet. En del av bolagets resultat används för att stödja utvalda ändamål inom utvalda verksamhetsområden ekonomiskt.

Lokala lag, föreningar och aktörer kan ansöka om bidrag. Gällande bidragsmottagarna betonar vi natur- och miljömål. Vi prioriterar instanser som idkar verksamhet eller har medlemmar i så många kommuner som möjligt i västra eller östra Nyland.

Viktiga motiveringar vid valet av samarbetspartner är att de är kompatibla med värderingarna i bolagets verksamhetspolicy. Bolaget stödjer inte politisk eller religiös verksamhet.

Sponsoravtalen ingås alltid skriftligt. Vi behandlar inkomna ansökningar två gånger om året.

Man kan ansöka om samarbete med Rosk’n Roll genom att fylla i denna blankett.